Mijn favorieten

Opzeggen huurovereenkomst


Gaat u of uw medebewoner verhuizen? Dan moet er heel wat geregeld worden. Eerst dient u uw huurovereenkomst schriftelijk of per email op te zeggen. Vervolgens nemen wij contact met u op voor een voor- en eindinspectie van het gehuurde.

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst moet u het volgende in acht nemen:

Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, per (aangetekende) brief of deurwaardersexploot of via de email (let op dat u een reactie van ons hebt gehad ter bevestiging). Hierbij moet u de opzegtermijn in acht nemen, die in de huurovereenkomst is aangegeven. Bij woningen geldt na het eerste huurjaar een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. In de brief moet in elk geval staan om welk adres het gaat, per wanneer u de huurovereenkomst opzegt, uw telefoonnummer en nieuwe adres. De brief moet zijn ondertekend door de huurder(s) die zijn vermeld op de huurovereenkomst.

Inspectie van de woning

Nadat u de huur heeft opgezegd komt een makelaar van Centraal Makelaardij de huurwoning bekijken. Wij bekijken of u zaken aan de woning heeft veranderd, die in de oude staat terug gebracht moeten worden. We bepalen dan ook of er nog reparaties door de huurder uitgevoerd moeten worden. Ook wordt bepaald of er achterstallig onderhoudswerk is waarvan de kosten voor u als huurder zijn. Het is dus belangrijk als u een woning via Centraal Makelaardij huurt, u weet wat u wel en niet mag veranderen en wat als u vertrekt weer in oude staat moet worden teruggebracht. Of dat nodig is hangt mede af van de technische staat van de voorzieningen die u heeft aangebracht.

Het gehuurde dient bij het einde van de huurovereenkomst leeg en in goede staat van onderhoud aan ons te worden opgeleverd. Onder goede staat wordt onder meer verstaan: goed schoonmaken, het verwijderen van vloerbedekking, ondervloeren en lijmresten, gordijnrails en het herstellen van daardoor ontstane schade, zoals het dichten van boorgaten.

De inspectie van de woning bestaat uit een voor- en eindinspectie. Voor de voorinspectie van de woning maakt onze technisch inspecteur telefonisch een afspraak met u. Tijdens de voorinspectie wordt in overleg de datum bepaald voor de eindinspectie en oplevering van het gehuurde. Bij de eindinspectie kijken we of de werkzaamheden, die zijn overeengekomen bij de voorinspectie, goed zijn uitgevoerd.

Als de woning helemaal in orde is – dus schoon en in goede staat – dan geeft u de sleutel(s) terug aan de inspecteur.


 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring